Hopp til hovedinnhold

Hva vi gjør

InPhase Solutions er en konsulent- og teknologiutviklingsbedrift. Vi leverer løsninger for signalprosessering og -analyse innen felt som olje og gass, medisin, industri og maritim sektor. Vi har erfaring inkluderer Forsking og utviklings-prosjekter (FoU), design, utvikling og produksjon av ny teknologi, samt evaluering og optimalisering av eksisterende løsninger. Vår kjernekompetanse ligger innen ultralyd og akustikk. Våre prosjekter involverer ofte vitenskapelig programmering (scientific programming) og visualisering, bildeprosessering og maskinlæring.

Med vår ekspertise kan vi bidra på flere områder, blant annet: FoU-prosjekter, design og produksjon av ny teknologi

 • 1
  Evaluering og optimalisering av eksisterende teknologi
 • 2
  Vitenskapelig programmering (flere programmeringsspråk)
 • 3
  Ledelse av utviklingsprosjekter
 • 4
  Tekniske undersøkelser, rapporter og tilskuddssøknader

InPhase Solutions driver også flere egne innovasjons- og utviklingsprosjekter. Disse tilbyr ny teknologi som benytter seg av ultralyd for blant annet avbildning, klassifisering og behandling. Produktene har bruksområder innen akvakultur, ikke-destruktiv testing (NDT) og inspeksjon, forebygging av maritim begroing og industriell produksjonsvalidering.

Les mer om våre produkter og tjenester her (Engelsk)!

Kontakt oss for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bidra til ditt prosjekt!Om oss

Vi i InPhase Solutions har bred erfaring med innen ultralyd, akustikk, numeriske algoritmer og signalanalyse. Vi har bakgrunn fra forskjellige områder som medisinsk avbildning, fysikk, anvendt matematikk og økonomi. Vi har også erfaring både fra næringslivet og akademia.

Siden InPhase ble stiftet i 2011 har vi utviklet ultralydløsninger for flere formål: trådløs overføring av data og energi, et konsept for forebygging av begroing på maritime strukturer, boring med ultralyd, avbildning, korrosjonsovervåking, tykkelsesmålinger, feil-deteksjon og material-inspeksjon.

Vi jobber på tvers av sektorer og har prosjekter innen akvakultur, medisin, aluminium, og olje og gass.

Klikk her for å se hvordan InPhase kan bidra på ditt utviklingsprosjekt.

Referanser